Programma en standpunten

GBSV Chaam is de lokale politieke partij die zich binnen de gemeente Alphen-Chaam inzet voor alle inwoners en zich specifiek richt op de kern Chaam.

GBSV Chaam maakt zich sterk voor jou, je buren, de sportclub, je (groot)ouders en je kinderen. We zetten ons in voor een aangename leefomgeving binnen de gemeente en met name in de kern Chaam. Dat doen we niet alleen, maar samen, want Samen staan we Sterker.

 

GBSV Chaam gaat voor:

Weren doorgaand vrachtverkeer uit centrum Chaam

Een aantrekkelijke dorpskern; veilig, toegankelijk en groen

Betaalbaar wonen in elke levensfase

Het actief ondersteunen van inwoners die het nodig hebben

Intensiever toezicht en handhaving zodat criminaliteit geen kans krijgt

Een nieuw schoolgebouw met gymzaal in Chaam op een ruime, veilige plek

Juiste balans tussen landbouw, wonen, recreatie en natuur in het buitengebied

Inwoners betrekken bij voor de eigen leefomgeving belangrijke beslissingen; meepraten, meedenken, meedoen.

 

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018-2022: SAMEN STERKER
GBSV wil graag de partij zijn die zich sterk maakt voor jou, je buren, de sportclub, je (groot)ouders en je kinderen. We dragen graag bij aan een zo aangenaam mogelijke leefomgeving binnen de gemeente en meer in het bijzonder in de kern Chaam. Dat kunnen we niet alleen; daarom gaan we het gesprek aan met u als inwoner om te horen wat er leeft in het dorp, in de wijk en in de straat. Om in kaart te brengen wat de Chaamse gemeenschap bezighoudt heeft GBSV een inwonersenquête gehouden. De uitkomsten daarvan staan aan de basis van dit verkiezingsprogramma.


Download
Verkiezingsprogramma Samen Sterker 2018-2022
samen-sterker-verkiezingsprogramma-2018-
Adobe Acrobat document 223.1 KB

Raadsakkoord
De gemeenteraad van Alphen-Chaam heeft overeenstemming bereikt over de te volgen koers; dit is vastgelegd in het Raadsakkoord 'Hart voor de leefomgeving'. 

Download
Raadsakkoord Alphen-Chaam 'Hart voor de leefomgeving'
Raadsakkoord_2018-2022_Alphen-Chaam.pdf
Adobe Acrobat document 526.6 KB