Goed idee?!
Bezorgd over een randweg? Ideeën over alternatieve woonvormen?  Een mening over de maximumsnelheid in het dorp? Suggesties voor openbaar groen? Dit voorjaar starten de brainstorm-sessies voor het Verkiezingsprogramma. Op de hoogte blijven of meedoen? Geef u nu op via: info@gbsv-chaam.nl #meepratenmeedenkenmeedoen

Raadsvergadering, 11 februari 

Zoveel hoofden, zoveel zinnen. Er werd gisteravond behoorlijk gediscussieerd tijdens de online raadsvergadering. Zo ging het o.a. over het bestemmingsplan Centrum Chaam. Voor GBSV bleven er te veel zaken onduidelijk. Dit voorstel is dan ook opgeschoven naar een volgende raadsvergadering. Wordt vervolgd dus... 

 

Daarnaast ontvingen deze week behoorlijk wat brieven van bezorgde inwoners over een mogelijke randweg. Daar komen we in een volgende raadsvergadering graag op terug. De vergadering terugkijken? Dat kan hier: 

Actueel

Raadsvergaderingen 2021

 

De raadsvergaderingen vinden plaats op:

25 maart

22 april

27 mei 

1 juli 

8 juli (Perspectiefnota)

 Voorbesprekingen GBSV

Een week voorafgaand aan elke raadsvergadering vindt er een voorbespreking plaats. Dit houdt in dat dit in 2021 is op:

4 februari

18 maart

15 april

20 mei

24 juni

28 juni (dit is op maandag)

Tijdens deze bijeenkomst bespreken we de raadsagenda met elkaar en wordt er over verschillende onderwerpen gediscussieerd. Voorlopig zijn de bijeenkomsten online, via Facebook houden we u op de hoogte.


Impressie