GBSV Chaam

Gemeentebelangen Samenwerkingsverband Chaam


Nieuws

Mei 2023

Vanaf heden is Didi Deckers terug in de fractie. We bedanken Niek van Oosterbosch voor het vervangen van Didi tijdens haar afwezigheid! 


Op 15 maart 2023 vonden zowel de verkiezingen voor de Provinciale Staten als de Waterschapsverkiezingen plaats. GBSV Chaam was bij beiden vertegenwoordigd, zodat ook hier op een lokale kandidaat gestemd kon worden! 

 

Provinciale Staten

Wim in 't Veld stond op plek 17 op de lijst van Lokaal Brabant

 

Waterschap

Hanneke Willemstein stond op plek 6 op de lijst van Ons Water


27-11-2022
De gemeenteraad stelde donderdag 10 november jl. de Programmabegroting 2023 vast. Naast de grote thema’s als (energie)armoede, sociaal domein en verkeersveiligheid, die uitgebreid werden besproken, brachten verschillende partijen moties in stemming. GBSV pleitte o.a. voor: 

  • Een eerlijke kilometervergoeding voor ouders die zelf hun kind naar school rijden door de problemen in het leerlingenvervoer.
  • Een herstart van cultuureducatieprogramma CittasTour, d.w.z. Cittaslow voor de jeugd.
  • Een gedegen verbouw-/verduurzamingsplan voor VV Chaam. Deze motie dienden we gezamenlijk met het CDA in.

Alle moties werden unaniem aangenomen.

 

Traditiegetrouw trappen de fracties af met de Algemene Beschouwingen. De tekst van fractievoorzitter Hanneke Willemstein is hieronder terug te lezen.

Download
GBSV Algemene Beschouwing 2023
GBSV - Algemene beschouwing 2023.pdf
Adobe Acrobat document 123.4 KB

8 november 2022
Afgelopen week vond er weer een voorbespreking plaats in het SKAC. Met alle aanwezigen is besproken wat de fractie meeneemt aan standpunten naar de raadsvergadering van 3 november. Ook is het voorstel van de VVD - om een spoeddebat over de stand van zaken N639 te organiseren - besproken en akkoord bevonden. Het lijkt ons goed om de puntjes op de i te zetten voordat de provincie aan het groot onderhoud begint. 
Tijdens de raadsvergadering heeft GBSV Chaam vragen gesteld over o.a. de (drugs)overlast op het Brouwerijplein in Chaam, de stand van zaken mbt de Visie op Strijbeek en de mogelijkheden voor de gemeente om aan te haken bij de plannen van Gilze & Rijen en Baarle-Nassau om slecht geïsoleerde woningen duurzamer te maken. 


UPDATE September
Helaas laat Didi's herstel tot op heden te wensen over. Niek zal haar nog een periode vervangen.

 

DIDI DECKERS VOORLOPIG VERVANGEN DOOR NIEK VAN OOSTERBOSCH

Wegens gezondheidsredenen heeft Didi Deckers vanaf 2 juni tijdelijk verlof. Zij zal in de gemeenteraad vervangen worden door Niek van Oosterbosch. 


Op woensdag 30 maart jl. is de nieuwe fractie geïnstalleerd. Namens GBSV Chaam zitten Wim in 't Veld, Hanneke Willemstein, Rens Michielsen en Didi Deckers in de gemeenteraad.