De mensen van GBSV


Fractieleden

  Hanneke Willemstein.               Didi Deckers                                Wim in 't Veld                             Rens Michielsen

De partij wordt vertegenwoordigd in de gemeenteraad door fractieleden. GBSV Chaam heeft vier zetels en daarmee vier mensen in de gemeenteraad. De leden van de fractie zijn: 

1. Hanneke Willemstein

2. Didi Deckers (van juni 2022 tot mei 2023 vervangen door Niek van Oosterbosch)

3. Wim in 't Veld

4. Rens Michielsen 

 

Elk fractielid heeft zijn eigen onderwerpen (portefeuilles) en taken. Onderwerpen zoals het IKC (Kindcentrum Chaam) en MUP (Meerjarig Uitvoeringsprogramma Chaam) behandelen we met de hele fractie. Hieronder de portefeuilleverdeling; deze lijst is niet uitputtend. 

Hanneke Willemstein (fractievoorzitter)

Lid Vertrouwenscommissie

 • Openbare orde en veiligheid
 • Burger- en overheidsparticipatie
 • Ruimtelijke ordening
 • Openbare ruimte
 • Onderwijs
 • Jeugdbeleid en jeugdzorg
 • Cittaslow

Didi Deckers

Lid Rekenkamercommissie

 • Economische zaken
 • Bedrijventerreinen
 • Vluchtelingenbeleid
 • Sport- en accommodatiebeleid
 • Subsidiebeleid

Wim in 't Veld
Lid ABG-Verbindingscommissie 

 • Omgevingswet
 • Mobiliteit (verkeer en vervoer)
 • Recreatie en toerisme
 • Watertaken
 • Volksgezondheid
 • Evenementen

Rens Michielsen

Lid Auditcommissie

 • Financien
 • Energietransitie
 • Milieu, afval, klimaatadaptatie
 • Sociale zaken en werkvoorziening
 • Wmo

Wethouder Frank van Raak

Wethouder Frank van Raak maakt deel uit van het College van B&W. Hij houdt zich bezig met de volgende onderwerpen: 

 

 • Openbare ruimte
 • Natuur, landschap en groen 
  • Biodiversiteit
  • Bijenlandschap
 • Watertaken / riolering
 • Mobiliteit (verkeer en vervoer)
 • Sport- en accommodatiebeleid
 • Recreatie en toerisme 
  • Bestuurlijk vertegenwoordiger LandStad de Baronie
 • Milieu en circulaire economie 
  • Afval
  • Bestuurlijk vertegenwoordiger Nazorg Gesloten Stortplaatsen (NGS)
 • Klimaatadaptatie
 • ABG-organisatie 
  • Dienstverlening
  • Automatisering
  • Bestuurlijk vertegenwoordiger ABG
 • Project nieuwbouw school Chaam (Integraal Kindcentrum)
 • Coördinerend wethouder portefeuillehouder Meerjaren Uitvoeringsprogramma Chaam 2040
 • Coördinerend portefeuillehouder Sport

E-mail: f.vanRaak@alphen-chaam.nl

Afspraak maken? Mail of naar het bestuurssecretariaat via bestuurssecretariaat@Alphen-Chaam.nl of op 088 3821 606/ 088 3821 398


Het bestuur

Het bestuur van een politieke partij heeft verantwoordelijkheden die horen bij de wettelijke verplichtingen van een vereniging, zoals het maken van een begroting en een jaarverslag. Daarnaast horen ook het schrijven van een verkiezingsprogramma en het opstellen van een kandidatenlijst bij de bestuurstaken. 

Het bestuur van GBSV bestaat uit de volgende leden: 

Mirella Keij - Van Dun
Voorzitter

Rien Keij
Secretaris

Joost Willemstein
Penningmeester

Ans van den Ouweland
Algemeen lid

Rob de Raad
Algemeen lid

Sandra Reijnders
Algemeen lid

Wout Stevens
Algemeen lid

Contact opnemen met het bestuur kan via: bestuur@gbsv-chaam.nl