Kieslijst 2018, vlnr. Michael vd Korput, Leon Wouters, Ton Vosters, Didi Deckers, Coen van Raak, Frank van Raak, Hanneke Willemstein, Rob de Raad, Ans vd Ouweland, Haico Michielsen, Adje Willemstein, Gerard van Dongen, Wim in 't Veld
Kieslijst 2018, vlnr. Michael vd Korput, Leon Wouters, Ton Vosters, Didi Deckers, Coen van Raak, Frank van Raak, Hanneke Willemstein, Rob de Raad, Ans vd Ouweland, Haico Michielsen, Adje Willemstein, Gerard van Dongen, Wim in 't Veld

 

GBSV Chaam is een lokale politieke partij die zich binnen de gemeente Alphen-Chaam inzet voor alle inwoners en zich specifiek richt op de kern Chaam.

 

Momenteel is GBSV met vier zetels vertegenwoordigd in de gemeenteraad; de raadsleden zijn: Hanneke Willemstein, Wim in 't Veld, Didi Deckers en Rob de Raad. Frank van Raak is wethouder en maakt deel uit van het College van B&W. 

 

De raadsleden zijn te bereiken via info@gbsv-chaam.nl of via de gemeentesite.

Wethouder F.G.A. (Frank) van Raak 
E-mail: f.vanRaak@alphen-chaam.nl

 

Portefeuille:

3de loco-burgemeester

Coördinerend portefeuillehouder leefbaarheid

Afval/ afvalverwerking/ milieustraat (bestuurlijk vertegenwoordiger OVK Milieustraat Baarle-Nassau, Baarle-Hertog, Alphen-Chaam; bestuurlijk vertegenwoordiger Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen)

Openbare ruimte

Verkeer en vervoer, projectportefeuillehouder speerpunten Verkeer (Chaam/Alphen/Galder)

Economische zaken, lokaal en regionaal (bestuurlijk vertegenwoordiger REWIN; bestuurlijk vertegenwoordiger Intergas)

Bedrijventerreinen

Werkgelegenheid

Sport

Accommodatiebeleid

Bedrijfsvoering en dienstverlening (bestuurlijk vertegenwoordiger ABG) / Inkoop- en aanbestedingsbeleid

 

Coördinerend portefeuillehouder overheidsparticipatie/bestuurlijke vernieuwing