Foto: Huub van Rheenen
Foto: Huub van Rheenen

Lokale politiek is democratie op kleine schaal; met en voor inwoners. Onze inwoners zijn een mengelmoes van allerlei achtergrond, meningen en interesses, van jong tot oud, van man en vrouw. Dat zijn wij ook. GBSV Chaam is een lokale politieke partij die zich binnen de gemeente Alphen-Chaam inzet voor alle inwoners en zich specifiek richt op de kern Chaam.

GBSV heeft dertig betrokken burgers bereid gevonden om vol overtuiging en enthousiasme een plek op de kandidatenlijst in te nemen. Dit zijn ze:

1. Frank van Raak

2. Hanneke Willemstein

3. Didi Deckers

4. Wim in ’t Veld

5. Rens Michielsen

6. Niek van Oosterbosch

7. Sandra Reijnders

8. Rob de Raad

9. Anouk van Beijsterveldt

10. Ronald Bullens

11. Mirella Keij – Van Dun

12. Ton Vosters

13. Sandra Wijngaard – Polderman

14. Alexander Picard

15. Mick Martens

16. Lola Donkers

17. Wout Stevens

18. Adje Willemstein – Oomen 

19. Michael van de Korput

20. Anouk van Dijk

21. Jan de Haas

22. Luud Laurijssen

23. Karin Oomen 

24. Anne-mary Vermeer – Verheijen

25. Johan Schaerlaeckens

26. Sylvia Leuris

27. Boudewijn Welten

28. Aris Patist

29. Leon Wouters 

30. Ans van den Ouweland – Cornelissen

De kandidaten op onze lijst zijn een mengelmoes van allerlei achtergrond, meningen en interesses, van jong tot oud, van man en vrouw. Zij stellen zich graag voor en vertellen waarom zij bij GBSV meepraten, meedenken en meedoen. 


Frank van Raak (nr.1) en Hanneke Willemstein (nr.2)
Frank van Raak (nr.1) en Hanneke Willemstein (nr.2)

Frank van Raak, 53 jaar, wethouder en duo-lijsttrekker 

„De afgelopen vier jaar heeft GBSV kleur gegeven aan de politieke samenwerking met alle vijf de partijen in de gemeenteraad. Maar de tijd staat niet stil en de verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad zijn in aantocht. Op 14, 15 en 16 maart 2022 bepaal jij de koers van onze gemeente. Dertig enthousiaste GBSV’ers gaan ervoor deze verkiezingen. Mensen zoals jij en ik van allerlei pluimage: een mooie mix van vrouwen en mannen, jong en oud en van verschillende politieke kleuren. Dat laatste is precies de meerwaarde van een lokale politieke partij als GBSV Chaam. Ik ben trots en blij dat ik samen met Hanneke Willemstein als duo-lijsttrekker deze lijst weer mag aanvoeren. Voor mijzelf was het een eer om de afgelopen vier jaar wethouder van Alphen-Chaam te zijn. Het meest waardevol zijn voor mij de contacten met onze inwoners. Met de vrijwilligers van de verenigingen, de organisatoren van evenementen en de ondernemers bij bedrijfsbezoeken. Het enthousiasme is ongekend en mooi om te ervaren. Maar ook in de gesprekken met bezorgde inwoners, voel je de betrokkenheid bij ‘onze’ eigen omgeving. In de afgelopen periode hebben we belangrijke besluiten genomen over de toekomst van Chaam, zoals de keuze om geen rondweg aan te leggen. De betrokkenheid van de inwoners was enorm in dat traject en dat geeft energie. Wel gerealiseerd zijn een aantal fraaie fietspaden met als paradepaardje de Fietsallee. Als fietser en gebruiker van de vele mooie fietspaden in onze gemeente vind ik het fantastisch dat ook veel andere mensen onze fietspaden en -routes waarderen. Als GBSV willen we vooruitkijken. Als zelfstandige gemeente kunnen we door, met ‘onze’ ABG-organisatie. We realiseren ons dat daar stappen gezet moeten worden om de kwaliteit van de dienstverlening voor inwoners te verbeteren. Ook moeten we nu aan de slag met de mooie plannen die er liggen voor Chaam; hiervoor is een stevige vertegenwoordiging in de gemeenteraad en een wethouder in het college nodig. Pas dan kunnen we onze gezamenlijke ambities waarmaken. Dus daarom, stem 14-15-16 maart lokaal, stem GBSV.”

 

Hanneke Willemstein, 45 jaar, fractievoorzitter en duo-lijsttrekker 

„GBSV is de partij zijn die zich sterk maakt voor jou, je buren, de sportclub, je (groot)ouders en je kinderen. We dragen bij aan een zo aangenaam mogelijke leefomgeving. Dat doen we niet alleen; daarom gaan we het gesprek aan met u als inwoner om te horen wat er leeft in het dorp, in de wijk en in de straat. GBSV heeft het afgelopen jaar verschillende meedenksessies georganiseerd. De opbrengst daarvan staat aan de basis van ons verkiezingsprogramma ‘Samen kom je verder’. Natuurlijk hopen we dat inwoners zich hierin net zo goed herkennen als wij. Want die inwoners van Alphen-Chaam, daar gaat het ons om: hun gezondheid, veiligheid en woongenot staan bij GBSV voorop. Verder willen we in Chaam zorgen voor een gezellig, inclusief dorpshart waar ruimte is voor lopen en fietsen en (doorgaand) vrachtverkeer geen plaats meer heeft. Ook willen we de openbare ruimte rondom het nieuwe IKC aan de Gilzeweg groen en uitdagend inrichten zodat het te gebruiken is voor allerlei doelgroepen, van jong tot oud. Bij GBSV gaan we niet alleen voor bouwen, maar willen we woonoplossingen realiseren. We dagen de gemeente uit om buiten de kaders te denken om het woningentekort – ook op korte termijn – aan te pakken; door bijvoorbeeld wonen op bedrijventerreinen mogelijk te maken en het gedogen van wonen op vakantieparken. Bij nieuwbouw dient er ruim aandacht te zijn voor het bevorderen van de biodiversiteit en het voorkomen van water- en/of droogteschade. Naast inbreidingslocaties zijn, op termijn, ook uitbreidingslocaties nodig als we voldoende willen bouwen voor de toekomst. Bij GBSV praten we liever mét mensen in plaats van over mensen. Dit geldt voor alle inwoners, dus ook voor jongeren, ouderen en mindervaliden; wij staan voor een inclusieve samenleving. Bij lastige onderwerpen zoals de energietransitie en de klimaataanpak zijn we gebaat bij open en eerlijke communicatie. Duidelijk zijn wat je van plan bent, en eerlijk zijn over hetgeen waar je niet over gaat. Ook worden ideeën concreet in een open gesprek: het inwonersproject ‘Schone lucht’ is klaar om van start te gaan. Hierbij gaan we zelf de luchtkwaliteit meten zodat er adequate cijfers beschikbaar komen. Want: luchtkwaliteit verbeteren begint met meten. Verder staat GBSV voor een toegankelijke en bereikbare gemeente. Wij willen het gemeentebestuur en de gemeenteraad een ‘thuis’ bieden op een centrale plek in de gemeente, het liefst in Chaam. Daarnaast willen we in elk dorp een eigen loketfunctie voor inwoners realiseren; want lokale politiek is politiek dichtbij mensen. Daarbij gaat het niet om links of rechts, maar om het vinden van de beste oplossing voor een uitdaging of probleem. Samen met inwoners, andere politieke partijen en belanghebbenden wil GBSV de beste besluiten nemen voor de gemeente Alphen-Chaam. Zoals gezegd, het verkiezingsprogramma is in samenspraak met onze inwoners tot stand gekomen. Dus: kiest u voor schone lucht, een inclusieve openbare ruimte, woonoplossingen voor jong en oud, een groenere kern en een veilig buitengebied? Kies dan ook voor GBSV!”

 

Niek van Oosterbosch (nr.6), Didi Deckers (nr.3), Rob de Raad (nr.8)
Niek van Oosterbosch (nr.6), Didi Deckers (nr.3), Rob de Raad (nr.8)

Niek van Oosterbosch, 22 jaar, passie voor politiek

“Ik ben blij dat ik hier al mijn hele leven mag wonen, Alphen-Chaam is voor mij de mooiste gemeente van Nederland. Een gemeente waar ondernemers goed kunnen ondernemen, senioren van hun oude dag kunnen genieten en jeugd fijn kan opgroeien. Dat moeten we koesteren! Natuurlijk is er ook werk aan de winkel, zoals het herstellen van de woonketen en het weren van doorgaande vrachtverkeer in Chaam. Ook vind ik dat er te vaak óver jongeren wordt gesproken in plaats van mét jongeren. Dat moet en kan echt anders: jongeren zijn een serieuze gesprekspartner. Binnen GBSV gebeurt dit ook, zoals ook op de kandidatenlijst terug te zien is. GBSV is daarom dé partij voor de jongeren binnen onze gemeente. Ook vind ik de constructieve houding van de partij heel prettig. Dat wil ik de komende jaren graag doorzetten. Ik zie het als mijn missie om Chaam nog een stukje beter te maken. Verder werk ik de supermarkt, voetbal ik en kom ik graag met vrienden in de Chaamse kroegen.”

 

Didi Deckers, 27 jaar, raadslid GBSV sinds 2018

“Het allermooiste aan Chaam zijn de mensen. De verbondenheid tussen families, vrienden alle andere sociale netwerken. Daarnaast ben ik trots op de mooie groene omgeving en de korte afstand tot de bossen, waar je heerlijk kunt sporten en wandelen. Een aantal jaar geleden ben ik aangesloten bij GBSV omdat ik graag deel wil uitmaken van een actieve, kritische én meedenkende fractie. Een fractie waarin de burger gehoord wordt, vertegenwoordigd wordt en serieus genomen wordt. En waarin er plaats is voor progressief beleid met een langetermijnvisie. De onderwerpen waar ik me het liefst mee bezig houdt liggen vaak in het sociaal domein of bij de natuur. Naast het raadswerk en mijn studie lees ik graag, kijk ik documentaires en luister ik graag podcasts. Ook houd ik van gezellige avondjes met vrienden en familie, waar ik meestal als laatste de deur uitga.”

 

Rob de Raad, 58 jaar, raadslid GBSV sinds 2018 

“Sinds 2009 ben ik woonachtig in Chaam en ik ga hier nooit meer weg. Het buitengebied van Alphen-Chaam is een van de mooiste gebieden van Nederland. Op wereldniveau, landelijk niveau, provinciaal niveau, heb je als burger vaak niet zoveel in te brengen. Toch wordt er behoorlijk wat van ‘bovenaf’ opgelegd. De afgelopen periode heb ik me ingezet voor een goede lokale vertaling van de RES (Regionale Energie Strategie). Want; hoe dichter bij huis, hoe belangrijker het is voor de mensen. Lokale politiek staat dicht bij de inwoners en daar doe je het als raadslid voor. Naast de gemeenteraad en werk heb ik vele hobby’s zoals gitaarspelen en zingen, bierbrouwen en ben ik parttime fotomodel. Samen met Isabelle heb ik een samengesteld gezin waar het altijd gezellig druk is." 

 


Lola Donkers (nr.16), Alexander Picard (nr.14), Wim in 't Veld (nr.4)
Lola Donkers (nr.16), Alexander Picard (nr.14), Wim in 't Veld (nr.4)

 

Lola Donkers, 17 jaar, studeert filosofie 

Mijn ouders komen allebei uit Chaam, maar zelf ben ik geboren in Breda. Sinds mijn vijfde woon ik aan de Dorpsstraat in het huis van opa en oma, het ouderlijk huis van mijn vader. Politiek vind ik enorm interessant en ik wil me graag inzetten voor een gemeenschappelijk doel. Voor nu en later, want ook al is Chaam echt mijn dorp, ik wil graag meer van de wereld zien. Nu studeer ik in Tilburg, maar volgend jaar hoop ik naar Antwerpen of Nijmegen te gaan. Toch hoop ik hier op enig moment terug te komen en het zou fijn zijn als er dan huizen zijn voor jongeren en andere starters. Dat is met de huidige woningmarkt erg onzeker. Bij GBSV zie ik mensen met het hart op de goede plek, die zich hard willen maken voor een betere toekomst voor zichzelf en anderen. Ik hou van de hechte gemeenschap die we hier met elkaar zijn. 

 

 

Alexander Picard, 33 jaar, werkt bij woningcorporatie Leystromen 

Als fervent fietser en hardloper prijs ik me gelukkig met de geweldige bosrijke omgeving in onze gemeente. Ik denk dat het belangrijk is dat we deze natuur koesteren en schoonhouden om ook onze kinderen, kleinkinderen en generaties daarna te laten ervaren hoe mooi onze gemeente is. Wethouder Frank van Raak heeft de afgelopen periode een mooie stap gezet in het verbeteren van het fietsnetwerk. Het zou mooi zijn als dit wordt doorgezet. Binnen onze gemeente wordt al gebouwd en liggen nog verschillende bouwplannen te wachten om verder uitgewerkt te worden. Een mooie ontwikkeling, waardoor de jeugd die in onze gemeente opgroeit hier in de toekomst kan blijven wonen. Het is wél belangrijk dat we onze eigen identiteit en die van de verschillende kernen niet verliezen: het dorpse karakter, waarbinnen iedereen elkaar kent en begroet, is iets waar we trots op mogen zijn. Ik hoop dat onze kinderen hier kunnen opgroeien in een veilige omgeving, waarbij normen en waarden en vooral respect voor elkaar hoog staan. Het aanstaande IKC (kindcentrum) in Chaam kan hier een mooie rol in spelen.

 

Wim in 't Veld, 65 jaar, sinds zeven jaar fractielid GBSV Chaam

Verkeersveiligheid is een onderwerp wat iedereen raakt en waar ik mij, vanuit mijn expertise, als fractielid de komende raadsperiode verder voor wil inzetten. Wat zou het mooi zijn als die vrachtwagens niet meer door het dorp komen denderen! Ook is een goed verenigingsleven in een dorp een belangrijke sociale pijler, verenigingen en hun vrijwilligers moeten we hoe dan ook ondersteunen als gemeente. Lokale betrokkenheid is belangrijk, we willen iedere inwoner betrekken en mee laten praten over wat er in de directe omgeving gebeurt. Ik wil met name jongeren interesseren voor de politiek en hen begeleiden om actief deel te nemen. Het meepraten, meedenken, meedoen zijn voor mij dé pijlers van lokale politiek. Daarin zoekt GBSV ook altijd samenwerking op, met inwoners, met andere politiek partijen, maar bijvoorbeeld ook met Lokaal Brabant, de provinciale paraplupartij voor lokale politieke partijen. Hiermee ligt er een kort lijntje naar de provincie en de kans om GBSV als partij te versterken. Dus, ga in elk geval stemmen op 14-15-16 maart, en: stem lokaal, stem GBSV. 

 


Rens Michielsen (nr.5), Sandra Wijngaard-Polderman (nr.13), Anouk van Beijsterveldt (nr.9)
Rens Michielsen (nr.5), Sandra Wijngaard-Polderman (nr.13), Anouk van Beijsterveldt (nr.9)

Rens Michielsen, 38 jaar, woont aan de Baarleseweg 

“Ik ben geboren in Oosteind en woon met mijn vrouw Floortje en kinderen Jip en Mees nu aan de Baarleseweg in Chaam. Chaam is een plek die veel te bieden heeft ten opzichte van andere kleinere dorpen: de ligging tussen het groen en de mogelijkheid om toch overal snel te komen. GBSV is een partij die écht betrokken is bij de dagelijkse gang van zaken in de gemeente. Die problemen waar je als kleine kernen mijns inziens tegenaan loopt, houden niet direct verband met de landelijke partijen. Bij lokale politiek is het vooral de mooie mix in achtergrond, politieke voorkeuren, die van belang is. Naast mijn dagelijkse werkzaamheden als jurist draai ik als DJ op feesten en partijen. Voor mij is het de ultieme ontspanning en ik geniet er enorm van als mensen lekker uit hun dak kunnen gaan op de muziek die ik laat horen.” 

 

Sandra Wijngaard – Polderman, 52 jaar, woont op Snijders

“Nadat ik over de hele wereld gereisd en gewoond heb ben ik in 2019 geland in het mooie buitengebied van Chaam. Ik woon daar met man, hond, paard en drie katten. We genieten elke dag van de natuur om ons heen, maar ook het dorp Chaam en de vele hartelijke inwoners die we inmiddels hebben leren kennen zijn ons dierbaar geworden.

Ik voel me graag betrokken en maak deel uit van diverse werkgroepen; als je zelf niet in actie komt, gebeurt er bijzonder weinig. Precies daarom voel ik me thuis bij GBSV; een enthousiaste, lokale partij met mensen die hart hebben voor dit dorp en de omgeving. De lijnen zijn kort, er wordt geluisterd en er wordt iets met je ideeën gedaan, zo kun je meedenken, meepraten en ook invloed uitoefenen. Ik vraag aandacht voor de leefbaarheid van het dorp, de cultuur en de agrarische achtergrond. Klimaatverandering en duurzaamheid zijn wereldwijd belangrijke thema’s waarover ik wil meepraten en -denken binnen onze gemeente. Verder zet ik me in voor natuurbescherming en dierenwelzijn en geniet ik van bosritten met mijn paard.”

 

Anouk van Beijsterveldt, 30 jaar, woont aan de Bredaseweg 

“Graag wil ik in Chaam blijven wonen, maar met de huidige woningmarkt is het niet zeker dat dit kan. Ik geniet van Chaam, ben hier geboren en getogen, het is fijn mensen om je heen te kennen, even gedag te zeggen. Ook kan ik enorm genieten van de natuur om ons heen en houd ik van gezelligheid; ik ben dol op bordspellen. Afgelopen jaar heb ik de training Politiek actief gevolgd om te kijken of lokale politiek iets voor mij is. Ik vind dat er gewerkt moet worden aan de communicatie naar burgers toe en er beter contact moet worden gehouden met inwoners. Voor mij is het van belang dat we naar elkaar kunnen luisteren. Als ik kijk naar de gemeente waarvoor ik werk en dit vergelijk met Alphen-Chaam, dan zijn er zeker verbeterpunten.”

 


Sandra Reijnders (nr. 7) Mirelle Keij - Van Dun (nr. 11) en Anne-Mary Vermeer - Verheijen (nr. 24)
Sandra Reijnders (nr. 7) Mirelle Keij - Van Dun (nr. 11) en Anne-Mary Vermeer - Verheijen (nr. 24)

Sandra Reijnders, 57 jaar, woont in Galder 

“Het mooiste aan Alphen-Chaam is het groen in de gemeente en de sociale cohesie. Ik ben een voorstander van samenwerken en vind een lokale stem belangrijk. Een mooi voorbeeld hiervan is de gebiedsontwikkeling in het Markdal in Galder-Strijbeek. Ik heb veel respect voor de manier waarop de (oude) weerstanden in de streek zijn weggenomen. Iedereen mag meedoen en er is een betrokken samenwerking tussen boeren, natuurliefhebbers en de andere inwoners. Dit soort initiatieven mag de gemeente met meer inzet gaan faciliteren, op een manier waardoor de regie in handen van de initiatiefnemers blijft. Al mijn hele leven vertoef ik graag in de natuur en lees ik er veel over, ik zet me met hart en ziel in voor meer biodiversiteit. Ook lever ik een actieve bijdrage binnen natuurvereniging Mark & Leij. Ik heb van wijlen Wil van den Brandt veel geleerd over gemeentepolitiek en ben blij dat ik deze waarden terug heb gevonden bij GBSV.”

 

Mirella Keij – Van Dun, 45 jaar, woont in Chaam

“Dat elke inbreng telt en heeft mij ertoe doen besluiten om de stap te nemen om écht mee te doen. Chaam is een mooi landelijk dorp waar ik graag oud wil worden. Ik ben beroepsmilitair, sport vaak, speel graag biljart, ben lid van De Vrouwen van Nu en met een (dorps-)feest of partij ben ik er – samen met Rien – graag bij. De Nacht als de Acht van Chaam zijn evenementen waar ik al jarenlang met veel plezier mijn steentje aan bijdraag. En sinds kort ben ik actief bij de organisatie van Chaomervragen en carnaval. Er zijn allerlei clubs en verenigingen waar jong en oud zich bij aan kunnen sluiten, er is veel vertier en dat moet vooral zo blijven. Persoonlijk hoop ik dat het sluip (vracht) verkeer zo snel mogelijk geweerd kan worden en zodat de verkeersveiligheid in het dorp verbeterd wordt. Betaalbare huisvesting voor starters zodat onze kinderen net als wij in Chaam een mooie toekomst kunnen opbouwen. Uitbreiding van betaalbare huisvesting voor senioren vind ik ook belangrijk, zodat zij in Chaam van hun ‘oude’ dag mogen genieten.”

 

Anne-Mary Vermeer – Verheijen, 63 jaar, woont in Chaam

“Het fijnst aan Chaam is dat het nog een echt dorp is. Ik vind het prettig dat men elkaar groet en dat er verbinding is in de wijk en verenigingsleven. Ik ben geboren in Chaam en er altijd met plezier blijven wonen. Ik ben lid van de Vrouwen van Nu en een leesclub en betrokken bij buurtactiviteiten rondom ons plein in de Withagen. Ook houd ik ervan om de straat uit te lopen en meteen in het buitengebied, tussen de weilanden en de bossen, te zijn. Chaam blijft een groene gemeente, daar pleit ik voor. Waar iedereen, jong en oud zich thuis voelt en in een veilige en gemoedelijke omgeving woont. Dat lokale starters aan een betaalbare woning kunnen komen. Zij zijn de toekomst voor een leefbare gemeenschap. Zelf fietsen en wandelen wij graag: we hebben pas onze tweede auto verruild voor twee fietsen om naar het werk te gaan. Mijn man Ton en ik lopen nu de Grenslandroute waarvan een etappe door Galder, Ulvenhout AC, Chaamse bossen naar het Ooievaarsnest in Alphen loopt. Dwars door onze mooie gemeente, een aanrader!”