Kieslijst maart 2018
Kieslijst maart 2018

 

GBSV Chaam is een lokale politieke partij die zich binnen de gemeente Alphen-Chaam specifiek richt op de kern Chaam.

 

Momenteel is GBSV met vier zetels vertegenwoordigd in de gemeenteraad; de raadsleden zijn:

1. Hanneke Willemstein

2. Wim in 't Veld

3. Didi Deckers

4. Rob de Raad 

 

Frank van Raak is lid van het College van B&W. 

Wethouder F.G.A. (Frank) van Raak 
E-mail: f.vanRaak@alphen-chaam.nl

 

Portefeuille:

3de loco-burgemeester

Coördinerend portefeuillehouder leefbaarheid

Afval/ afvalverwerking/ milieustraat (bestuurlijk vertegenwoordiger OVK Milieustraat Baarle-Nassau, Baarle-Hertog, Alphen-Chaam; bestuurlijk vertegenwoordiger Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen)

Openbare ruimte

Verkeer en vervoer, projectportefeuillehouder speerpunten Verkeer (Chaam/Alphen/Galder)

Economische zaken, lokaal en regionaal (bestuurlijk vertegenwoordiger REWIN; bestuurlijk vertegenwoordiger Intergas)

Bedrijventerreinen

Werkgelegenheid

Sport

Accommodatiebeleid

Bedrijfsvoering en dienstverlening (bestuurlijk vertegenwoordiger ABG) / Inkoop- en aanbestedingsbeleid

 

Coördinerend portefeuillehouder overheidsparticipatie/bestuurlijke vernieuwing